Montecristo Petit No 2

I stora drag kan man säga att Montecristo Petit No. 2 är en mindre version av Montecristos klassiska puro "No. 2". Ingen lätt uppgift att mantla då Monty No. 2 anses vara självaste måttstocken för hur en bra cigarr ska vara. Petit No. 2 kommer som torpedo/piramide och med samma tjocka gördelstorlek som sitt storasyskon. Det som skiljer dem åt är alltså längden då Petit är 120 mm lång medan klassiska No. 2 är 156 mm. Detta är alltså cigarren för dig som vill få ut maximal njutning men inte har två timmar på dig att röka upp en fullstor Montecristo No.2.  

146,00 kr